Tylni most

Obsługa mechanizmów tylnego mostu sprowadza się do oczyszczania z brudu, dokręcania wszystkich zewnętrznych umocowań i połączeń, dopełniania i wymiany oleju w głównej i końcowych przekładniach, ochrony hamulców przed zaolejeniem i regulacji mechanizmów. Mechanizmy tylnego mostu smaruje się olejem przekładniowym: w lecie PL, w zimie PZ, podobnie jak mechanizmy skrzynki biegów. Tego samego oleju używa się również do smarowania przekładni głównych. Kontrolę poziomu oleju we wszystkich mechanizmach tylnego mostu przeprowadza się po każdych 100-150 godzinach pracy, a wymianę oleju na nowy w tych samych terminach jak dla skrzynki biegów. Po spuszczeniu starego oleju należy obudowy tylnego mostu i przekładni głównych dobrze przepłukać. W tym celu trzeba je napełnić olejem napędowym lub wrzecionowym i przełączając biegi jeździć ciągnikiem przez 3-4-5 min. Po przepłukaniu należy napełnić obudowy świeżym olejem. W przeważającej większości ciągników mechanizmy tylnego mostu pracują we wspólnej kąpieli olejowej z mechanizmami skrzynek biegów. Obudowy obu zespołów tworzą wspólny kar ter albo, jeśli są oddzielone od siebie ścianką specjalne okna i kanały wykonane w ściance umożliwiają swobodny przepływ i wymieszanie się oleju. Dlatego też wymianę oleju w obu zespołach przeprowadza się jednocześnie przez jeden otwór wlewowy i jeden otwór spustowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>