Wymiana oleju

Częstotliwość wymiany oleju określona jest przez wytwórnię. Zużyty olej traci znacznie na lepkości, a przez to pogarszają się jego własności smarne. Nadto zawiera on cząsteczki metaliczne, które zostały wytrącone spomiędzy współpracujących elementów silnika. Cząstki te nie dadzą się całkowicie odfiltrować i w pewnej ilości dostają się wraz z olejem pomiędzy ruchome powierzchnie silnika, powodując ich szybsze zużycie. W nowych silnikach cząstek tych wytrąca się znacznie więcej niż po okresie dotarcia. Z tego względu wymiana oleju w silniku docieranym musi być znacznie częstsza niż w późniejszym okresie eksploatacji. Olej wymienia się bezpośrednio po zakończeniu pracy silnika, gdy silnik, a tym samym i olej jest jeszcze gorący (łatwiej spływa). W tym celu należy odkręcić korki spustowe podstawiając uprzednio odpowiednie naczynia, do których olej zużyty będzie ściekał. Zużyty olej nie nadaje się do ponownego użycia i należy go oddać do odpowiednich zakładó# zajmujących się jego regeneracją. Po spuszczeniu oleju należy wkręcić korek spustowy, wlać do miski olejowej taką ilość oleju wrzecionowego, żeby jego poziom odpowiadał niższej kresce wskaźnika i uruchomić silnik na 2-4-3 minuty. Olej wrzecionowy wypłucze ze zbiornika i części pracujących osiadły zużyty olej i zmyje wytrącone cząstki metali. Następnie olej wrzecionowy należy spuścić (nie należy go używać do następnego płukania), umyć starannie w paliwie korki wlewowy i spustowy, potem osuszyć je i zwilżyć olejem silnikowym. Po wkręceniu korka spustowego należy nalać do zbiornika taką ilość odpowiedniego oleju, żeby zaolejenie wskaźnika prętowego osiągnęło górną rysę. Przy użyciu olejów Superol przepłukiwanie silnika nie jest potrzebne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>