Koła satelitowe

Koła satelitowe wirują wraz z obudową, nie obracając się jednak wokół własnych osi. Naciskają przy tym swymi zębami na zęby obu kół koronowych z jednakową siłą, co powoduje ich obrót w jednym kierunku i z jednakową prędkością. Wraz z kołami koronowymi obracają się półosie i koła napędowe ciągnika. Inaczej rzecz się przedstawia w przypadku niejednakowego oporu podłoża działającego na koła, np. na zakręcie. Gdy ciągnik porusza się po łuku, koło zewnętrzne przechodzi krótszą drogę i obraca się wolniej niż koło zewnętrzne. Satelity, obracając się przy tym nadal z obudową mechanizmu różnicowego, będą napotykały niejednakowy opór ze strony kół koronowych, co spowoduje ich obracanie się wokół własnych osi, to zaś sprawi, że na zasadzie opisanej poprzednio prędkość obrotowa koła jezdnego stawiającego mniejszy opór (koło zewnętrzne) zwiększy się o tyle, o ile zmniejszyła się prędkość obrotowa koła stawiającego większy opór (koło wewnętrzne). Przy całkowitym zatrzymaniu jednej półosi, satelity wykonując ruch wraz z obudową mechanizmu różnicowego i tocząc się po zębach stojącego koła koronowego spowodują dwukrotne zwiększenie się prędkości obrotowej koła koronowego drugiej półosi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>