Napraewa podwozi

Po wymontowaniu silnika i wysłaniu go do Bazy Zaopatrzenia i Zbytu ciągnik zostaje rozebrany na zespoły, które poddaje się szczegółowemu przeglądowi i w razie potrzeby kieruje się do demontażu i naprawy. Trzeba pamiętać jednak, że trwałość zespołów podwozia, a zwłaszcza przekładni, mechanizmów tylnego mostu i podnośnika hydraulicznego, jest znacznie większa, a okresy międzynaprawcze dłuższe od trwałości i okresów międzynaprawczych silnika. Dlatego też przed rozbiórką ciągnika na zespoły należy poddać je badaniom i wstępnej weryfikacji w celu określenia zakresu koniecznej naprawy i uniknięcia zbędnego demontażu. Badania takie przeprowadza się w czasie próbnych jazd przed wymontowaniem silnika. W czasie próbnych jazd bada się sprawność działania hamulców, urządzeń do przełączania biegów, luzy i zużycie łożysk i kół zębatych przekładni oraz działanie układu hydraulicznego podnośnika narzędzi. Po wymontowaniu silnika przeprowadza się dokładniejsze badania tych mechanizmów dokonując pomiaru luzów międzyzębnych przekładni zębatych i kontrolę współpracy uzębienia przekładni głównej przez zdjęcie śladów odcisków pracy kół. Zespoły zakwalifikowane do naprawy zostają wymontowane z ciągnika i skierowane do demontażu i mycia, albo po zewnętrznym obmyciu bezpośrednio na stanowiska naprawcze, zależnie od opinii weryfikatora.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>