Tulejki

Tulejki, stanowiące ułożyskowanie wałków, są zwykle wyrobione i należy wymienić je na nowe z otworami nieco mniejszymi. Otwory te rozwierca się lub roztacza po wciśnięciu tulejek w kadłub. Podczas wykonywania tej operacji należy pamiętać o zachowaniu współosiowości otworów tulejek z gniazdami kół i prostopadłości do powierzchni czołowych. Podczas naprawy pompy należy sprawdzić szczelność zaworka, przewodów i złączy. Nieszczelność zaworka może być spowodowana uszkodzeniem gniazda lub zużyciem sprężyny. W pierwszym przypadku należy gniazdo rozwiercić i mocno docisnąć w nim kulkę, a w drugim wymienić sprężynę. Nieszczelność przewodów i złączy może być spowodowana drobnymi pęknięciami przewodów, źle dokręconymi podkładkami uszczelniającymi. Odkształcenia przewodów ograniczają przepływ oleju, a nawet mogą spowodować jego zanik. Drobne pęknięcia przewodów spawa się mosiądzem. Miejscowe wgniecenia prostuje się pamiętając o tym, by eliptyczność nie przekraczała 2 mm. Zatkane przewody przepłukuje się strumieniami rzadkiego oleju wrzecionowego, a następnie przedmuchuje sprężonym powierzem. Szczelność przewodów bada się pod ciśnieniem ok. kG/cm2 w czasie l-3 minut. Zanieczyszczony filtr wstępny ogranicza ilość oleju zasysanego, wymaga więc starannego oczyszczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>