Regulator obrotow

Prędkość obrotowa wału korbowego silnika nie może wykraczać poza zakres prędkości dla niego ustalonej. Granicznymi prędkościami obrotowymi silnika są: prędkość biegu jałowego i największa prędkość dopuszczalna, która zwykle jest o 10-f-15% większa od prędkości znamionowej. Prędkość biegu jałowego jest to najmniejsza prędkość obrotowa wału korbowego, przy której moc silnika jest dostateczna, żeby pokonać opory własne silnika. Drugą graniczną prędkością obrotową silnika jest największa dopuszczalna prędkość obrotowa wału korbowego silnika. Przekroczenie tej prędkości powoduje powstanie nadmiernych sił bezwładnościowych, które przyspieszają zużycie się części wskutek znacznego pogorszenia się warunków smarowania i chłodzenia. Przekroczenie dopuszczalnej maksymalnej prędkości obrotowej wału korbowego nazywa się potocznie rozbieganiem silnika i w pewnych warunkach może doprowadzić do jego uszkodzenia. Gdyby położenie zębatki pompy wtryskowej regulującej objętość dawki paliwa zależało wyłącznie od kierowcy, to każde zwolnienie pedału przyspieszacza powodowałoby gwałtowny spadek prędkości obrotowej silnika, kończący się jego zatrzymaniem. Również praca silnika w czasie postoju pojazdu byłaby niemożliwa, gdyż przy zwolnionych obrotach silnika zmniejszona dawka paliwa przypada na dużą ilość zassanego powietrza, w związku z czym skład mieszanki bardzo się pogarsza i moc silnika maleje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>