Rodzaje silnikow

Silnikami nazywamy maszyny, które służą do przekształcania określonego rodzaju energii w pracę mechaniczną. Silniki, które przekształcają energię cieplną w pracę mechaniczną nazywamy silnikami cieplnymi. Silnikiem cieplnym jest np. spalinowy silnik tłokowy stosowany w ciągnikach rolniczych. W silnikach tych energia cieplna sprężonych w cylindrze gazów nadaje tłokowi ruch posuwisto-zwrotny, który przez odpowiedni układ jest zamieniany na ruch obrotowy wału korbowego. Zasada działania wszystkich tłokowych silników spalinowych jest podobna i polega na spalaniu rozpylonego paliwa, starannie wymieszanego w odpowiednim stosunku z powietrzem. Powstałe podczas spalania paliwa gazy mają wysoką temperaturę i wysokie ciśnienie. Ciśnienie to, działając na tłok powoduje jego przesuwanie się w cylindrze. Ruch tłoka przenosi się na korbowód, a z niego na wał korbowy, powodując jego obracanie się. W ten sposób ciepło spalania ulega zamianie na energię mechaniczną, która przejawia się w silniku w postaci energii ruchu obrotowego wału korbowego. Podczas pracy silnika tłok wykonuje ruch posuwisto-zwrotny, oddalając się lub przybliżając do osi wału korbowego. Za kryterium podziału silników spalinowych tłokowych przyjmuje się: cykl pracy, chłodzenie, sposób zapalania paliwa itp. Zależnie od cyklu pracy rozróżniamy silniki: czterosuwowe, których cykl pracy jednego cylindra silnika zamyka się w czasie dwóch obrotów wału korbowego, czyli w okresie czterech suwów i dwusuwowe, których cykl pracy jednego cylindra silnika przypada na jeden obrót wału korbowego, czyli zamyka się w czasie dwóch suwów. Zależnie od sposobu chłodzenia rozróżniamy silniki chłodzone cieczą lub powietrzem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>