Tlokowe silniki

Cykl pracy silnika składa się z poszczególnych faz, których przebieg, kolejność i liczba są różne w zależności od typu silnika. Dlatego omówimy oddzielnie zasady działania każdego z tych typów silników spalinowych. Cykl pracy czterosuwowego silnika z zapłonem iskrowym zamyka się w czasie czterech kolejno po sobie następujących suwów tłoka. W zależności od zjawisk zachodzących w cylindrze poszczególne suwy tłoka nazywać będziemy suwami: ssania, sprężania, pracy i wydechu. W czasie gdy tłok wykonuje jeden suw, wał korbowy obraca się o 180°, czyli wykonuje pół obrotu. W czasie jednego cyklu wał korbowy musi wykonać dwa obroty, podczas trwania których tylko pół obrotu stanowi pracę. Dla wykonania zaś pozostałego półtora obrotu trzeba zużyć energię kinetyczną koła zamachowego albo moment obrotowy rozrusznika. Jak z tego widać, tylko część energii uzyskanej podczas suwu pracy zostaje zamieniona na pracę użyteczną, reszta zaś musi być zużyta na wykonanie suwu ssania, sprężania i wydechu oraz na pokonanie oporów tarcia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>