Ciśnienie w oponach

Przy normalnym ciśnieniu w ogumieniu bieżnik przylega do podłoża całą szerokością. Normalne ciśnienie właściwe każdemu ogumieniu podane jest w instrukcjach fabrycznych. Np. ogumienie kół przednich ciągnika Ursus C-4011 do prac polowych należy pompować do atm, a kół tylnych — do 0,8 atm. Do pracy w transporcie ogumienie kół przednich pompuje się również do atm, a tylnych do 1,5 atm. Przy zbyt niskim ciśnieniu opona ugina się nadmiernie, co powoduje szybkie nagrzewanie się jej, przecieranie i pękanie nitek kordu oraz ścieranie się boków bieżnika. Nasilenie tych niekorzystnych zjawisk jest szczególnie duże przy pracy ciągnika na prędkościach transportowych. Uginanie się opony zwiększa powierzchnię przylegania opony do podłoża i opory toczenia. Codziennie po pracy należy obejrzeć opony z zewnątrz i usunąć tkwiące w nich ostre przedmioty. Trzeba strzec ogumienie przed zetknięciem się z olejem lub paliwem, gdyż płyny te powodują niszczenie gumy. Nie wolno zatrzymywać ciągnika w miejscach, w których rozlano produkty naftowe. Odstawiając ciągnik na dłuższy postój, należy ustawić go na kozłach odciążając koła, a ogumienie zdjąć i oddać na przechowanie do magazynu. Ogumienie przechowuje się w suchym, zaciemnionym pomieszczeniu, chroniąc je przed działaniem promieni słonecznych, które przyspieszają starzenie się gumy. Opony zawiesza się na drewnianych sztalugach i obraca je okresowo w celu zmiany ich punktów podparcia. Dętki rozwiesza się na półokrągłych wieszakach w stanie lekko napompowanym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>