Demontaz i montaz skrzyni

Kolejność i sposób przeprowadzania demontażu skrzyń zależą od ich konstrukcji. Dlatego przed przystąpieniem do demontażu należy zapoznać się dokładnie z budową skrzyni i przy pomocy kart technologicznych ustalić kolejność i sposób demontażu. Rozbierając skrzynkę przekładniową najpierw zdejmuje się pOkrywę, a następnie wyjmuje się wały, zwykle łącznie z łożyskami, kołami zębatymi i podzespołami mechanizmu przełączania biegów. Wały osadzone w korpusie wyjmuje się za pomocą lekkich uderzeń młotka, przy zastosowaniu odpowiednio dobranych wybijaków lub za pomocą ściągaczy. Przy zdejmowaniu łożysk z wałków posługujemy się ściągaczami lub prasą, przy czym nacisk prasy musi być wywierany na pierścień osadzony na wałku. Nie można dopuścić, aby nacisk prasy był przenoszony z jednego pierścienia na drugi za pośrednictwem elementów tocznych. Montaż skrzyni prowadzi się w odwrotnej kolejności: najpierw składa się podzespoły, takie jak wałki z łożyskami, pokrywa skrzyni itp., potem montuje się całą skrzynię. Do wciśnięcia łożysk na czopy używa się pras. Pierścienie Seegera zakłada się przy pomocy specjalnych szczypców.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>