Eksploatacja ciągników

Na trwałość, niezawodność i gotowość eksploatacyjną ciągników decydujący wpływ wywierają należyta obsługa i umiejętna eksploatacja ciągnika. Zależą one głównie od kwalifikacji i sumienności traktorzysty. Dlatego też ciągnik można powierzyć tylko kierowcy, który ma pozwolenie na prowadzenie ciągników (prawo jazdy lub kartę traktorzysty). Przed rozpoczęciem pracy na nowym ciągniku kierowca powinien zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi i stosować się ściśle do wskazówek w niej zawartych. Przed każdym wyjazdem w pole kierowca obowiązany jest dokonać bieżącego przeglądu ciągnika i narzędzi z nim współpracujących. W szczególności musi on sprawdzić stan mechanizmu kierowniczego, hamulców, urządzeń do przyczepiania lub zawieszania narzędzi rolniczych oraz działanie urządzeń do oświetlenia, sygnałów świetlnych i dźwiękowych. W celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom w czasie eksploatacji i obsługi sprzętu zaleca się, żeby kierowca był ubrany w jednoczęściowy kombinezon roboczy, którego spodnie i rękawy powinny być zakończone obcisłymi mankietami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>