Elektryczne podgrzewacze powietrza w silnikach z zapłonem samoczynnym

Jak nam wiadomo, w silnikach z zapłonem samoczynnym zapłon paliwa występuje samorzutnie wskutek wysokiej temperatury sprężonego w cylindrze powietrza. W momencie rozruchu silnika temperatura tego sprężonego powietrza jest wydatnie obniżana przez zimne ścianki silnika.. W tej sytuacji rozruch silnika jest utrudniony. Dla pokonania tej trudności stosuje się systemy podgrzewania powietrza. W zależności od rodzaju komór spalania stosuje się różne podgrzewacze. W komorach dwuczęściowych stosuje się często podgrzewacze elektryczne zwane niekiedy świecą żarową. Podgrzewacz taki ma spiralę grzejną specjalnie obudowaną i jest zwykle wkręcony w głowicę z wystającym elementem grzejnym w komorze spalania. Przeważnie każdy cylinder ma odrębny podgrzewacz. Podgrzewacze te są zasilane równolegle prądem elektrycznym akumulatora. Przed uruchomieniem silnika włącza się prąd elektryczny do podgrzewaczy na 30 do 60 s, wskutek czego powietrze w najbliższym otoczeniu elementu grzejnego nagrzewa się. Po tym okresie wyłącza się podgrzewacze i natychmiast przystępuje do rozruchu silnika, rffuższe trzymanie pod prądem podgrzewaczy prowadzi do przepalenia spiral. Podgrzewacze dzielą się na jedno- i dwubiegunowe. Jednobiegunowe podłączone są równolegle pojedynczym przewodem, a drugi przewód stanowi masa pojazdu. Podgrzewacze dwubiegunowe mają po dwa zaciski służące do doprowadzania dwóch przewodów, podłączone są szeregowo do źródła prądu i izolowane od masy pojazdu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>