Jakość oleju

Niewłaściwa jakość użytego oleju może powodować różnorodne skutki w zależności, od cech użytego oleju. I tak, gdy użyty olej ma większą kwasowość od dopuszczalnej, wystąpi korozja wewnętrznych części silnika. Gdy olej ma większą lepkość, może wystąpić niewystarczające smarowanie tych części silnika, do których dopływ oleju odbywa się szczególnie małymi szczelinami. A zatem wystąpi zbyt szybkie zużycie tych części. Przy zbyt małej lepkości oleju nastąpi zbyt łatwe zmywanie go z części roboczych, a zatem smarowanie będzie niewystarczające. Podobny wpływ na skutki smarowania ma również przywieralność oleju. Przy nadmiernej przywieralności olej ulega szybkiemu zabrudzeniu (przestaje smarować), ma utrudniony powrót do miski olejowej, a tym samym mniej chłodzi ścianki i wolniej odprowadza wytrącone cząstki metalu. Zbyt mała przywieralność powoduje wyciskanie oleju spomiędzy pracujących powierzchni i zachodzi niebezpieczeństwo tarcia suchego. Przyczynami, które mogą powodować zbyt wysoki poziom oleju, są: Wlanie zbyt dużej ilości oleju, wbrew wskazaniom zawartym w instrukcji fabrycznej. W tym przypadku natychmiast należy spuścić nadmiar oleju. Przedostawanie się paliwa do miski olejowej,. Zjawisko to występuje wówczas, gdy luzy w układzie tłokowym wzrosną ponad dopuszczalne rozmiary. W takiej sytuacji część oleju napędowego wtryskiwanego do komory spalania będzie się przedostawać pomiędzy gładzią cylindrową a tłokiem do miski olejowej, podnosząc tym samym poziom oleju. W tej sytuacji trzeba oddać silnik do naprawy. Przedostawanie się wody do miski olejowej. Przyczyną tego jest niedostateczna szczelność połączenia między kadłubem silnika a tulejami cylindrowymi i związane z tym przeciekanie wody z układu chłodzenia do miski olejowej. W przypadku stwierdzenia obecności wody w oleju należy znaleźć przyczyny występowania tego zjawiska i albo je usunąć albo oddać silnik do naprawy (przy poważniejszych nieszczelnościach).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>