Kierunkowskazy

Kierunkowskazy migowe, których każdy pojazd musi mieć co najmniej cztery, zbudowane są z trzech części: lamp, przerywacza i lampki kontrolnej wskazującej kierowcy prawidłowość działania urządzenia. Lampy zbudowane są z żarówki, lustra odbijającego światło i odpowiedniej obudowy. Światła wydobywające się z tych lamp mają charakter pulsujący. Pulsowanie tego światła wywoływane jest przerywaczem termoelektrycznym, w którym rozgrzewający się pod wpływem prądu elektrycznego drucik wydłuża się. W wyniku tego wydłużenia cewka podbicie promieni świetlnych woduje rozwarcie styków przerywanych w lustrze reflektora i ostygnięcie termoelementu. Wraz z ostygnięciem następuje zwarcie styków. W czasie rozwarcia styków następuje przerwa w dopływie prądu do żarówek, wskutek czego światło kierunkowskazów gaśnie. Bezpieczniki służą do zabezpieczenia instalacji elektrycznej przed uszkodzeniami, które mogłyby powstać wskutek nadmiernego wzrostu prądu. Urządzenia elektryczne łączy się w grupy zabezpieczone jednym bezpiecznikiem. Wyjątek stanowią reflektory, z których każdy ma odrębny bezpiecznik, ze względu na bezpieczeństwo jazdy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>