Korbowód

Zużycie korbowodu objawia się zwiększeniem średnicy i owalizacją otworu tulejki główki korbowodu i owalizacją otworu łba. Ponadto może wystąpić skrzywienie i skręcenie trzonu korbowodu. Zużycie i owalizację otworów sprawdza się średnicówkami czujnikowymi. Tulejkę należy sprawdzić w dwóch przekrojach położonych na jej krańcach oraz w dwóch wzajemnie prostopadłych płaszczyznach. Największy uzyskany w czasie pomiarów odczyt będzie stanowił kryterium oceny dalszej przydatności tulejki. Naprawę korbowodu rozpoczyna się od prostowania trzonu, jeżeli jest skrzywiony. Operacji tej nie wolno wykonywać młotkiem, a jedynie na prasie, a w przypadku jej braku — w imadle ślusarskim, podkładając w odpowiednich miejscach trzy podkładki z miękkiego metalu. Po wyprostowaniu trzonu wg warunków określonych przez wytwórnię można przystąpić do likwidowania skręcenia. Likwidowanie tej usterki wykonuje się przez skręcenie trzonu w kierunku przeciwnym do istniejącego skręcenia. Przy wykonywaniu tej operacji nie wolno mocować korbowodu za łeb i pokręcać główką, gdyż prowadzi to nieuchronnie tylko do odkształcenia łba i główki. Korbowód należy mocować za trzon w miejscu przejścia w łeb, a przy skręcaniu chwytać również za trzon w miejscu przejścia w główkę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>