Naprawa podnosnikow

Podnośniki hydrauliczne zużywają się w mniejszym stopniu niż inne zespoły ciągnika. Tłumaczy się to tym, że elementy podnośnika pracując w oleju mają zapewnione doskonałe smarowanie, prędkości robocze ich części są nieduże, a okres pracy podnośników jest mniejszy od pracy innych zespołów. Dlatego też podczas naprawy ciągnika nie trzeba rozbierać podnośnika zanim nie sprawdzi się jego działania i nie stwierdzi się w toku badań konieczności naprawy tego zespołu. Niedomagania podnośnika przejawiają się zbyt wolnym podnoszeniem zawieszonego na nim narzędzia lub nieutrzymywaniem go w uniesionym położeniu. Przyczyną tych niedomagań może być: za niski poziom oleju w zbiorniku i zapowietrzenie układu, zanieczyszczenie lub używanie niewłaściwego gatunku oleju, zbyt wysoka temperatura oleju, nieszczelności układu olejowego, zużycie lub uszkodzenie rozdzielacza, pompy olejowej i uszczelnień pomiędzy tłokiem i cylindrem roboczym podnośnika. Żeby zbadać sprawność działania podnośnika, należy go oczyścić z zewnątrz, spuścić olej zużyty (po zagrzaniu go przez wielokrotne podnoszenie i opuszczanie narzędzia) i po przemyciu układu napełnić gO świeżym olejem. Temperatura oleju nie powinna przekroczyć 50°C. Wyższa mogłaby doprowadzić do uszkodzenia uszczelek. Sprawnie działający podnośnik powinien unieść narzędzie o ciężarze około 700 kg w ciągu 2—3 sekund i utrzymać je w uniesionym położeniu. Dopuszczalne obniżenie nie powinno przekroczyć 30 mm w czasie około 30 min.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>