Oś przednia

Oś przednia służy do przenoszenia części ciężaru ciągnika na przednie koła oraz do przejmowania obciążeń dynamicznych pochodzących od jazdy po nierównościach pola lub drogi. Służy ona również do zamocowania kół przednich ciągnika w sposób umożliwiający zmianę kierunku jazdy. Przednie osie ciągników mają zależnie od typu ciągnika różne konstrukcje. W ciągnikach ogólnego przeznaczenia oś może być zamocowana stosunkowo nisko. Takie rozwiązanie miały ciągniki Ursus C-45. Obecnie ten typ osi ze względu na mały prześwit jest rzadko stosowany. W ciągnikach do uprawy międzyrzędowej wymagany jest duży prześwit z możliwością zmiany rozstawu kół. Także i ciągniki uniwersalne wymagają dostosowania wartości prześwitu i rozstawu kół do wykonywanych prac. Znalazła ona najszersze zastosowanie i jest obecnie najbardziej rozpowszechniona. Kola bliźniacze i koło pojedyncze umożliwiają uzyskanie największych prześwitów. Podstawowymi czynnościami w obsłudze osi przedniej są: codzienne czyszczenie wszystkich części zewnętrznych, regulowanie wszystkich połączeń, smarowanie łożysk i trących się powierzchni roboczych, okresowa regulacja łożysk i zbieżności kół. Najczęściej spotykanymi usterkami osi przedniej są: zbyt duży luz w łożyskach kół przednich, wyrobienie się tulejek sworzni zwrotnicy oraz skrzywienie osi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>