Pompa wtryskowa

Pompa wtryskowa służy do podawania do cylindrów silnika paliwa w określonych dawkach. Ciśnienie paliwa musi być takie, żeby zapewniało jego dostateczne rozpylenie w komorze spalania cylindra. Kolejność dawkowania musi być ściśle zachowana -odpowiednio do kolejności pracy cylindrów. Dawka musi być zmienna w zależności od chwilowego zapotrzebowania silnika. Ilości podawanego paliwa przez poszczególne sekcje pompy muszą być jednakowe. Wartość ciśnienia od początku wtrysku do końca jego trwania musi być w przybliżeniu jednakowa. Ze względu na konstrukcję pompy wtryskowe dzieli się na: tłoczkowe, wirnikowe i pompo-wtryskiwacze. Najpowszechniej obecnie są stosowane pompy tłoczkowe. W pompy tego typu wyposażone są silniki ciągników Ursus. Pompa tłoczkowa składa się z odpowiedniej liczby jednakowych, działających niezależnie układów wtryskowych. Każdy z tych układów odmierza i wtryskuje dawki oleju napędowego do innego cylindra. Układ wtryskowy pompy tworzy tzw. sekcja tłocząca, która składa się z cylinderka i tłoczka. W czasie pracy silnika tłoczki są wprawiane w ruch posuwisto-zwrotny. W zależności od źródła tego ruchu pompy te dzieliły na pompy z napędem własnym i pompy z, napędem obcym, W pompach z napędem własnym tłoczki otrzymują ruch posuwisto-zwrotny od krzywek wykonanych na obracającym się wałku. Wałek ten jest wbudowany w pompie, a ruch obrotowy uzyskuje się od wału korbowego silnika. W pompach z napędem -obcym ruch tłoczków otrzymywany jest najczęściej od krzywek umieszczonych na wałku rozrządczym silnika. Najbardziej rozpowszechnione są pompy z własnym napędem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>