Sprawdzanie walu

Prostoliniowość wału najlepiej jest sprawdzić czujnikiem, po zamocowaniu wału w kłach (np. w tokarce). Można tego dokonać również na płycie kontrolnej po ułożeniu końców wału w dwóch pryzmach. Obracając wał, obserwuje się wychylenie wskazówki czujnika, a przesuwając czujnik wzdłuż wału, odnajduje się miejsce ugięcia i odczytuje wartość. Prostowanie wałów wykonuje się w prasie. Pod działaniem siły wywieranej przez trzon prasy wał się ugina i przybiera inny kształt. Jeżeli ugięcie jest ciągle jeszcze większe od dopuszczalnego, zabieg prostowania należy powtórzyć sprawdzając po każdym prostowaniu wartość pozostałego ugięcia. Prostowanie wykonuje się przeważnie na zimno. Tylko bardzo skrzywione wały, o znacznych przekrojach, prostuje się na gorąco. Należy przy tym uważać, żeby przy podgrzewaniu nie przegrzać części, gdyż może to zmniejszyć jej wytrzymałość. Części blaszane, łączniki, mniejsze dźwignie i wałki można prostować młotkiem. Żeby nie pokaleczyć ich powierzchni i nie pozostawić śladów młotka, należy uderzać młotkiem przez podkładkę z miękkiego materiału. Zużyte wielowypusty wałków naprawia się tylko w wyjątkowych wypadkach. Wielowypusty regeneruje się przez napawanie i następne obrobienie, przy czym wykańczające pasowanie wykonuje się ręcznie dogładzając wielowypusty pilniczkiem lub osełką.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>