Wal korbowy

Typowym zużyciem wałów korbowych jest zmniejszenie średnicy czopów głównych i korbowych. Zmniejszenie średnicy nie jest równomierne na całym obwodzie i długości. Zużyte czopy wykazują owalność i stożkowość. Niezależnie od tego na czopach mogą wystąpić rysy i pęknięcia. Owalizacja czopów spowodowana jest zmiennymi obciążeniami działającymi na wał w czasie pracy silnika i powtarzającymi się stale w tych samych jego położeniach. Stożkowość zaś wywołana jest nierównomiernymi naciskami panewek, spowodowanymi niedoskonałym osiowaniem współpracujących powierzchni panewki i czopa. Rysy natomiast wywołane są zanieczyszczeniami pojawiającymi się w oleju silnikowym. Naprawę wału rozpoczyna się od prostowania. Prostowanie należy wykonać na prasie. Wyprostowany wał dobrze jest poddać wyżarzeniu odprężającemu, gdyż w przeciwnym razie naprężenia wewnętrzne wywołane prostowaniem w czasie pracy silnika uwolnią się i wał ulegnie ponownemu skrzywieniu. Po tej operacji można przystąpić do szlifowania czopów na wymiary naprawcze, wskazane przez weryfikatora.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>