Budowa i działanie skrzynki biegów

Różne siły uciągu i różne prędkości ruchu ciągnika przy stałej mocy silnika i stałych obrotach wału korbowego uzyskuje się przez zmianę przełożenia w mechanizmie zwanym skrzynką biegów. Zmianę przełożenia w skrzynce biegów uzyskuje się przez zazębianie ze sobą kół zębatych o różnych średnicach i różnych ilościach zębów. Przy zazębieniu ze sobą dwóch kół zębatych i o różnych średnicach i różnej liczbie zębów koło napędzane duże będzie się obracało wolniej od koła napędzającego tyle razy, ile razy liczba jego zębów jest większa od liczby zębów koła małego napędzającego. Moment obrotowy na kole zębatym napędzanym zwiększy się w stosunku do momentu na kole napędzającym tyle samo razy. Stosunek liczby zębów koła napędzanego do liczby zębów kola napędzającego nazywa się przełożeniem i oznacza się literą i. Bezstopniowe skrzynki biegów są to skrzynki biegów hydrauliczne, hydromechaniczne lub z przekładnią cierną. Umożliwiają one płynną automatyczną zmianę momentu obrotowego zależnie od oporów i prędkości obrotowej silnika. Nie przerywa się przy tym doprowadzania mocy do kół napędowych ciągnika. Wadami przekładni bezstopniowych są skomplikowana budowa i trudności wykonawcze. Dlatego też nie znalazły one szerszego zastosowania w budowie ciągników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>