Uklady Ursusa

Układ kierowniczy ciągnika Ursus C-328 jest układem dwudrążkowym, którego każde koło jest sterowane osobnym drążkiem podłużnym. W związku z tym nie ma on układu trapezowego ani drążka poprzecznego. Układ dwudrążkowy ma również ciągnik Ursus C-4011. Różni się on jednak od układu ciągnika C-328 konstrukcją mechanizmu przekładniowego, który składa się ze śruby i nakrętki. Po śrubie osadzonej na wałku kierowniczym przemieszcza się nakrętkę, powodując skręty wałków, na których osadzone są ramiona mechanizmu kierowniczego. Do łączenia drążków poprzecznego i podłużnego z dźwigniami układu kierowniczego (wąsy zwrotnic i ramiona przekładni) używa się przegubów kulistych. Wszystkie części układu kierowniczego są narażone na uderzenia i wstrząsy odbierane przez koła przednie podczas jazdy po nierównej drodze. Aby zapobiec przenoszeniu się tych uderzeń na przekładnię mechanizmu kierowniczego i na koło kierownicze, co utrudniałoby prowadzenie pojazdu, połączenia dźwigni i drążków układu kierowniczego mają sprężyny amortyzujące wstrząsy i uderzenia w układzie kierowniczym. Połączenia przegubowe wskutek wspomnianych uderzeń i wstrząsów są narażone na przyspieszone zużycie i rozregulowanie się. W celu zapobieżenia rozregulowaniu się układu kierowniczego wszystkie połączenia przegubowe drążków mają urządzenia kasujące samoczynnie luzy powstające wskutek zużywania się przegubów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>