Ogolne zasady weryfikacji

Celem weryfikacji jest określenie przydatności części do dalszej ich pracy w ciągniku, a także ustalenie stopnia zużycia i sposobu naprawy. Wyniki weryfikacji wpisuje się do protokółu weryfikacyjnego, głównego dokumentu, na podstawie którego wyznacza się faktyczny zakres i koszt naprawy. Prawidłowa weryfikacja części zapewnia dobrą jakość naprawy ciągnika przy najmniejszym zużyciu nowych części zamiennych i najniższych kosztach. Pomieszczenie weryfikatora jest wyposażone w niezbędne przyrządy pomiarowe oraz w specjalne urządzenia z oprzyrządowaniem, służące do badania części i pomiaru ich zużycia. Weryfikację rozpoczyna się natychmiast po przyjęciu ciągnika do naprawy i kontynuuje się ją po wykonaniu demontażu. Części, zespoły i mechanizmy pracującego ciągnika zużywają się z różną intensywnością. Dlatego zdarza się często, że ciągnika oddanego do naprawy nie trzeba demontować całkowicie i naprawiać wszystkich jego zespołów, lecz wystarczy przeprowadzić tylko demontaż częściowy i poddać naprawie tylko te mechanizmy, których zużycie przekracza granicę przewidzianą normą. Wyselekcjonowanie zespołów zużytych umożliwia ograniczenie naprawy tylko do kilku uszkodzonych zespołów, a przez to obniżenie kosztu i skrócenie czasu naprawy. Zespoły wymagające naprawy wymontowuje się z ciągnika i po zdemontowaniu kieruje do odpowiednich stanowisk naprawczych. Zespołów działających normalnie nie demontuje się w ogóle. Niżej podane są główne objawy, po których rozpoznajemy wadliwe działanie zespołów i mechanizmów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>