Monthly Archives Październik 2015

Regulator obrotow

Prędkość obrotowa wału korbowego silnika nie może wykraczać poza zakres prędkości dla niego ustalonej. Granicznymi prędkościami obrotowymi silnika są: prędkość biegu jałowego i największa prędkość dopuszczalna, która zwykle jest o 10-f-15% większa od prędkości znamionowej. Prędkość biegu jałowego jest to najmniejsza prędkość obrotowa wału korbowego, przy której moc silnika jest dostateczna, żeby pokonać opory własne silnika. Drugą graniczną prędkością obrotową silnika jest największa dopuszczalna prędkość obrotowa wału korbowego silnika. Przekroczenie tej prędkości powoduje powstanie nadmiernych sił bezwładnościowych, które przyspieszają zużycie się części wskutek znacznego pogorszenia się warunków smarowania i chłodzenia...

więcej

Ogolne zasady weryfikacji

Celem weryfikacji jest określenie przydatności części do dalszej ich pracy w ciągniku, a także ustalenie stopnia zużycia i sposobu naprawy. Wyniki weryfikacji wpisuje się do protokółu weryfikacyjnego, głównego dokumentu, na podstawie którego wyznacza się faktyczny zakres i koszt naprawy. Prawidłowa weryfikacja części zapewnia dobrą jakość naprawy ciągnika przy najmniejszym zużyciu nowych części zamiennych i najniższych kosztach. Pomieszczenie weryfikatora jest wyposażone w niezbędne przyrządy pomiarowe oraz w specjalne urządzenia z oprzyrządowaniem, służące do badania części i pomiaru ich zużycia. Weryfikację rozpoczyna się natychmiast po przyjęciu ciągnika do naprawy i kontynuuje się ją po wykonaniu demontażu. Części, zespoły i mechanizmy pra...

więcej

Tylni most

Obsługa mechanizmów tylnego mostu sprowadza się do oczyszczania z brudu, dokręcania wszystkich zewnętrznych umocowań i połączeń, dopełniania i wymiany oleju w głównej i końcowych przekładniach, ochrony hamulców przed zaolejeniem i regulacji mechanizmów. Mechanizmy tylnego mostu smaruje się olejem przekładniowym: w lecie PL, w zimie PZ, podobnie jak mechanizmy skrzynki biegów. Tego samego oleju używa się również do smarowania przekładni głównych. Kontrolę poziomu oleju we wszystkich mechanizmach tylnego mostu przeprowadza się po każdych 100-150 godzinach pracy, a wymianę oleju na nowy w tych samych terminach jak dla skrzynki biegów. Po spuszczeniu starego oleju należy obudowy tylnego mostu i przekładni głównych dobrze przepłukać...

więcej

Rodzaj sprzęgieł

Ze względu na sposób pracy dzielimy sprzęgła na hydrauliczne i cierne. W sprzęgłach hydraulicznych moment obrotowy przenoszony jest na mechanizmy napędowe za pośrednictwem cieczy. Sprzęgła te używane są rzadko w ciągnikach rolniczych, a w ciągnikach stosowanych u nas nie występują w ogóle. Sprzęgła cierne przenoszą moment obrotowy dzięki tarciu występującemu pomiędzy tarczami, które są głównymi elementami tych sprzęgieł. Sprzęgła te nazywane są również sprzęgłami tarczowymi. Dzielą się one zależnie od liczby tarcz ciernych na sprzęgła jednotarczowe, dwutarczowe i wielotarczowe. Tarcze cierne mogą pracować w oleju i takie sprzęgła nazywa się mokrymi, albo bez oleju i wtedy nazywa się je suchymi...

więcej