Katy otwarcia i zamkniecia

Właściwe ustawienie rozrządu warunkuje prawidłową jego współpracę z układem korbowo-tłokowym, czyli właściwe momenty otwierania się zaworów. Cykle pracy silnika (ssanie, sprężanie, praca i wydech) następują po sobie bardzo szybko, a czas wykonania każdego z suwów jest bardzo krótki. Na przykład w silnikach ciągników Ursus przy nominalnej prędkości obrotowej wału korbowego (2200 obr/min) czas trwania jednego suwu wynosi ok. 0,013 s. Gdyby więc napełnienie cylindra mieszanką lub powietrzem miało się rozpoczynać w chwili osiągnięcia przez tłok ZZP, a zakończenie w chwili osiągnięcia przez niego WZP, to czas napełnienia (0,013 s) byłby zbyt krótki. Wskutek tego napełnienie to nie byłoby wystarczające dla uzyskania pełnej sprawności silnika...

więcej

Demontaz i montaz skrzyni

Kolejność i sposób przeprowadzania demontażu skrzyń zależą od ich konstrukcji. Dlatego przed przystąpieniem do demontażu należy zapoznać się dokładnie z budową skrzyni i przy pomocy kart technologicznych ustalić kolejność i sposób demontażu. Rozbierając skrzynkę przekładniową najpierw zdejmuje się pOkrywę, a następnie wyjmuje się wały, zwykle łącznie z łożyskami, kołami zębatymi i podzespołami mechanizmu przełączania biegów. Wały osadzone w korpusie wyjmuje się za pomocą lekkich uderzeń młotka, przy zastosowaniu odpowiednio dobranych wybijaków lub za pomocą ściągaczy. Przy zdejmowaniu łożysk z wałków posługujemy się ściągaczami lub prasą, przy czym nacisk prasy musi być wywierany na pierścień osadzony na wałku...

więcej

Układy Ursusa

Układ kierowniczy ciągnika Ursus C-328 jest układem dwudrążkowym, którego każde koło jest sterowane osobnym drążkiem podłużnym. W związku z tym nie ma on układu trapezowego ani drążka poprzecznego. Układ dwudrążkowy ma również ciągnik Ursus C-4011. Różni się on jednak od układu ciągnika C-328 konstrukcją mechanizmu przekładniowego, który składa się ze śruby i nakrętki. Po śrubie osadzonej na wałku kierowniczym przemieszcza się nakrętkę, powodując skręty wałków, na których osadzone są ramiona mechanizmu kierowniczego. Do łączenia drążków poprzecznego i podłużnego z dźwigniami układu kierowniczego (wąsy zwrotnic i ramiona przekładni) używa się przegubów kulistych...

więcej

ZAWORY

Zawory mają za zadanie sterowanie wlotem świeżej mieszanki lub powietrza do cylindra i wylotem spalin. W związku z tym rozróżniamy zawory ssące (wlot mieszanki lub powietrza) i zawory wydechowe (wylot spalin). Prędkość ruchu zaworów jest bardzo duża. W związku z tym siły bezwładności odgrywają istotną rolę. Z tego względu zawory powinny być lekkie, muszą jednak jednocześnie odznaczać się dużą wytrzymałością, odpowiednią grubością, w poszczególnych przekrojach (dobre odprowadzenie ciepła) oraz odpornością na wysoką temperaturę i na ścieranie. Zwłaszcza zawory wydechowe muszą być odporne na działanie wysokiej temperatury, gdyż stale są pod działaniem spalającego się paliwa, lub gorących spalin (w czasie wydechu)...

więcej

Budowa kadluba

Kadłub silnika tłokowego jest główną jego częścią. W nim mieszczą się podstawowe mechanizmy robocze silnika: wał korbowy, korbowody, tłoki i tuleje cylindrowe. W czasie pracy silnika występują znaczne siły wewnętrzne, wskutek czego kadłub musi mieć konstrukcję bardzo wytrzymałą, a jednocześnie lekką. Zwłaszcza kadłuby silników ciągnikowych muszą się odznaczać bardzo wielką wytrzymałością, gdyż stanowią najczęściej element tzw. konstrukcji samonośnej. Oznacza to, że do kadłuba przymocowuje się bezpośrednio zespoły układu jezdnego, a więc jest on obciążony wszystkimi siłami powstającymi w wyniku jazdy i pracy ciągnika. Kadłub powinien stanowić konstrukcję na tyle sztywną, żeby siły te nie powodowały odkształceń, które mogłyby spowodować nieprawidłowość pracy silnika...

więcej

Docieranie ciągnika pod obciążeniem

Wszystkie ciągniki nowe i po naprawie są docierane w warunkach polowych w sposób podany w instrukcji dotyczącej obsługi. W czasie docierania wykonuje się ciągnikiem normalne prace polowe, zwiększając stopniowo jego obciążenie przez dobór rodzaju prac i wielkości narzędzi roboczych w taki sposób, żeby uzyskać odpowiednie do wymagań instrukcji docierania prędkość ruchu i obciążenie ciągnika. W czasie docierania trzeba zwracać uwagę na działanie układu chłodzenia i smarowania, kontrolując wskazania przyrządów pomiarowych. Dla poszczególnych typów ciągników zostały opracowane przepisy dotyczące docierania, których należy dokładnie przestrzegać...

więcej

Pierscienie tlokow

W części pierścieniowej osadzone są i prowadzone pierścienie. Rowki pierścieni muszą być tak wykonane, żeby pierścienie mogły wykonywać ruch promieniowy, czyli gniazdo w stosunku do pierścienia musi mieć pewien luz. Gniazda różnią się w zależności od tego czy są przeznaczone na pierścienie uszczelniające (kilka górnych), czy na pierścienie zgarniające (na ogół jeden dolny). Część pierścieniowa nie powinna przylegać do gładzi cylindrycznej podczas pracy tłoka, nie powinna jednak wykazywać nadmiernego luzu, gdyż prowadziłoby to do nadmiernego prześwitu pierścieni. W związku z tym średnica części pierścieniowej jest mniejsza niż części prowadzącej...

więcej

Wiek rozrzadu

W wałku rozrządu sprawdza się zużycie czopów głównych, krzywek, bicie wałka oraz wykrywa ewentualne rysy i pęknięcia. Pęknięcia w zasadzie eliminują wałek z dalszej eksploatacji, a głębokość rys określa wymiar naprawczy. Bicie wałka sprawdza się na środkowym czopie względem czopów krańcowych, w przyrządzie z pryzmami lub w przyrządzie kołowym. Średnice czopów głównych sprawdza się mikrometrem przynajmniej w dwóch wzajemnie prostopadłych płaszczyznach, na każdym czopie osobno. W przypadku gdy choć jeden z czopów osiągnął wymiar mniejszy od nominalnego, wszystkie czopy muszą być przeszlifowane na najbliższy wymiar naprawczy. Powierzchnię krzywek sprawdza się przede wszystkim wzrokowo. Jeżeli nie wykazuje rys, wgłębień i zadziorów, można uznać je za dobre...

więcej

Budowa i działanie gaźnika elementarnego

W gaźniku tym paliwo ze zbiornika przepływa do komory zwanej komorą pływakową. W komorze tej znajduje się puste naczynie, zwane pływakiem. U góry pływaka umieszczona jest końcówka stożkowa, zwana zaworem iglicowym. Paliwo wpływające do komory pływakowej podnosi pływak. Jeżeli poziom paliwa osiągnie taką wysokość, że zawór iglicowy wejdzie w otwór, to zaniknie go i dalszy dopływ paliwa zostanie wstrzymany. Z komory pływakowej prowadzi przewód, na początku którego osadzona jest dysja, a na końcu rozpylacz. Dysza paliwa wykonana jest w postaci śruby z bardzo dokładnym otworem, przez który płynie paliwo. Wylot rozpylacza znajduje się ponad poziomem paliwa w komorze pływakowej. Wylot gaźnika. połączony jest z przewodem ssącym cylindra silnika...

więcej

Eksploatacja ciagnikow

Na trwałość, niezawodność i gotowość eksploatacyjną ciągników decydujący wpływ wywierają należyta obsługa i umiejętna eksploatacja ciągnika. Zależą one głównie od kwalifikacji i sumienności traktorzysty. Dlatego też ciągnik można powierzyć tylko kierowcy, który ma pozwolenie na prowadzenie ciągników (prawo jazdy lub kartę traktorzysty). Przed rozpoczęciem pracy na nowym ciągniku kierowca powinien zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi i stosować się ściśle do wskazówek w niej zawartych. Przed każdym wyjazdem w pole kierowca obowiązany jest dokonać bieżącego przeglądu ciągnika i narzędzi z nim współpracujących...

więcej

Higiena pracy w warsztatach

Na terenie warsztatów naprawczych muszą być stworzone takie warunki pracy, które by zapewniły załodze odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, określone obowiązującymi przepisami. Przestrzeganie tych przepisów chroni robotnika od poważnych obrażeń, a nawet utraty zdrowia, a państwo przed zniszczeniem mienia społecznego. Pomieszczenia warsztatu muszą być utrzymane w dostatecznej czystości. Szczególnie zanieczyszczenia podłóg olejami i czyściwem stają się częstym źródłem pośliźnięć, i potknięć, co zawsze prowadzi do mniejszych lub większych obrażeń. Dlatego czyściwo trzeba wyrzucać do przeznaczonych do tego zbiorników, a podłogi muszą być często posypywane trocinami i zamiatane...

więcej

Mechanizmy w ciagnikach

Mechanizm korbowy. Zadaniem tego mechanizmu jest zamiana ruchu posuwisto-zwrotnego tłoka na ruch obrotowy wału korbowego. W jego skład wchodzą: tłok, korbowód, wał korbowy, pierścienie tłokowe, panewki i koło zamachowe. Układ rozrządu. Rozrządem nazywamy mechanizm sterujący wlotem mieszanki paliwowo-powietrznej lub powietrza do cylindra i wylotem spalin. W skład tego układu wchodzą: wałek rozrządu, na którym umieszczone są krzywki, dźwignie zaworowe oraz zawory ssący i wydechowy Większość silników ma ponadto popy cha cze i laski popychaczy. Układ pracuje w ten sposób, że krzywki obracającego się wałka rozrządu działają na dźwignie, wprawiając je w ruch wahadłowy. Ruch ten następnie przenosi się na zawory i powoduje ich otwieranie...

więcej