Zmiana biegów

Przy zmianie biegu z niższego na wyższy, biegi należy przełączać powoli, po odczekaniu aż wyłączone części sprzęgła się zatrzymają. Jeżeli zmienia się bieg z wyższego na niższy, co stosuje się zwykle przy jeździe pod górę, należy wyłączyć sprzęgło, wyłączyć bieg, włączyć na chwilę sprzęgło i w tym czasie zwiększyć prędkość obrotową silnika przez naciśnięcie pedału podawania paliwa, wyłączyć ponownie sprzęgło i dopiero wtedy włączyć żądany bieg. Czynności te należy wykonywać szybko. Podwójne wyłączanie sprzęgła ułatwia zmianę biegów. Dźwignię zmiany biegów trzeba przesuwać płynnie, bez szarpania i użycia nadmiernej siły. Włączany bieg powinien odpowiadać warunkom pracy ciągnika, bez przeciążenia silnika...

więcej

Przechowywanie ciągników

Mechanizmy ciągników zużywają się nie tylko w czasie pracy. W czasie postoju, przy niewłaściwym przechowywaniu ciągnika, części metalowe ulegają korozji, farby, lakiery oraz części gumowe kruszeją, części z tworzyw sztucznych starzeją się. Dlatego należy dążyć, aby ciągnik był przechowywany w pomieszczeniu zamkniętym. Najlepiej jest przechowywać ciągniki w specjalnie przeznaczonym do tego celu garażu murowanym, oświetlonym i ogrzewanym. Każdy ciągnik powinien mieć wyznaczone stanowisko w garażu. Między stanowiskami powinno być zachowane przejście szerokości l=2 metrów, żeby traktorzyści nie przeszkadzali sobie wzajemnie w wykonywaniu codziennej obsługi ciągnika...

więcej

Weryfikacja części

Wymyte zespoły i części przechodzą do weryfikacji, gdzie poddawane są oględzinom, badaniom i pomiarom zużycia. Wyniki tych badań rejestrowane są w protokole weryfikacyjnym, który stanowi podstawę do wystawiania kart pracy na regenerację części i kwitów materiałowych na pobranie z magazynu nowych części. Zweryfikowane części oznacza się farbą: części dobre białą, części do regeneracji żółtą, a części wybrakowane czerwoną. Na wałach korbowych i tulejach cylindrowych weryfikator znaczy farbą wymiar naprawczy, na jaki należy przeszlifować lub przetoczyć daną część. Zweryfikowane części przejmuje rozdzielnia, której głównym zadaniem jest kompletowanie części przed oddaniem ich na stanowiska montażowe. W rozdzielni ustawione są regały, na których rozdzielca rozkłada części...

więcej

Docieranie i sprawdzanie silnika na hamowni

Powierzchnie współpracujące części silnika nowego lub naprawianego nie są odpowiednio gładkie. W związku z tym między współpracującymi częściami występują zbyt duże tarcia oraz zbyt małe luzy. Wszystko to powoduje, że opory wewnętrzne silnika są duże. Szczeliny między pierścieniami a gładzią tulei cylindrycznej, spowodowane niedostatecznym ich doleganiem, powodują duże straty, paliwa. W konsekwencji silnik nie może rozwijać pełnej mocy, a nadanie mu maksymalnej prędkości obrotowej jest niebezpieczne, gdyż stosunkowo duże tarcie wywołuje nadmierny wzrost temperatury, co może doprowadzić do zatarcia tłoka. Jak widać, silnik nowy lub silnik po naprawie nie nadaje się bezpośrednio do eksploatacji. Musi on być poddany specjalnym zabiegom zwanym docieraniem...

więcej

Demontaż i montaż skrzyń przekładniowych

Kolejność i sposób przeprowadzania demontażu skrzyń zależą od ich konstrukcji. Dlatego przed przystąpieniem do demontażu należy zapoznać się dokładnie z budową skrzyni i przy pomocy kart technologicznych ustalić kolejność i sposób demontażu. Rozbierając skrzynkę przekładniową najpierw zdejmuje się pOkrywę, a następnie wyjmuje się wały, zwykle łącznie z łożyskami, kołami zębatymi i podzespołami mechanizmu przełączania biegów. Wały osadzone w korpusie wyjmuje się za pomocą lekkich uderzeń młotka, przy zastosowaniu odpowiednio dobranych wybijaków lub za pomocą ściągaczy. Przy zdejmowaniu łożysk z wałków posługujemy się ściągaczami lub prasą, przy czym nacisk prasy musi być wywierany na pierścień osadzony na wałku...

więcej

Silniki ze składowiska

Silniki ze składowiska są przenoszone zwykle za pomocą suwnicy lub żurawia na linię transportową, względnie za pomocą wózków transportowych przewożone na stanowisko demontażowe. W zależności od organizacji przyjętej w danym zakładzie, demontaż prowadzony jest na jednym stanowisku lub na szeregu stanowisk podzielonych na określone operacje demontażowe. Niezależnie od organizacji robót naprawczych kolejność czynności demontażowych jest praktycznie jednakowa. Z reguły przystępuje się w pierwszym rzędzie do demontażu urządzeń pomocniczych i osprzętu silnika. Należą do nich: prądnica, rozrusznik, pompa wodna najczęściej połączona z termostatem, filtr oleju, instalacja paliwa, przewody ssące i wydechowe...

więcej

Gaźnik

Gaźnik, jak nam wiadomo, jest stosowany w układzie zasilania silników z zapłonem iskrowym. W odróżnieniu od pomp wtryskowych, w których występuje wysokie ciśnienie, gaźnik pracuje przy niewielkim podciśnieniu. Z tego względu konstrukcja gaźników jest znacznie prostsza, a do ich sprawdzania zbędne są skomplikowane badania. Do najczęściej spotykanych usterek gaźników należą: nieszczelności połączeń, zużycie otworków dysz paliwowych i powietrznych, nieszczelności pływaka, nieszczelności lub zacięcia zaworu iglicowego, uszkodzenia układu dźwigniowego tego zaworu itp. Przyczyną nieszczelności gaźnika są najczęściej zniszczone lub źle założone uszczelki i niedostatecznie lub wadliwie skręcone połączenia...

więcej

Walek przekaznika

Aby wyłączyć napęd wałka przekaźnika mocy, należy zwiększyć nacisk na pedał sprzęgła, co spowoduje większe wychylenie widełek i dalsze przesunięcie tulei wyłączającej w lewo aż do naciśnięcia na drugą trójkę dźwigienek wyłączających 13, których końce są przesunięte w stosunku do pierwszych o mm. Nacisk na końce dźwigienek wyłączających przenosi się na kołek 14, który odsuwa prawą tarczę dociskową, luzując tym samym tarczę sprzęgłową i odłączając napęd wałka przekaźnika mocy. Zwolnienie nacisku na pedał włącza samoczynnie w odwrotnej kolejności napęd początkowo wałka przekaźnika, później mechanizmu jazdy ciągnika. W miarę zużywania się okładzin tarcze rozsuwają się na zewnątrz,, a odległość pomiędzy środkowymi tarczami dociskowymi zwiększa się...

więcej

Docieranie ciągników

Nowo zakupiony i odebrany ze składnicy ciągnik jest zakonserwowany stałym smarem, a odpowiednie jego części i zespoły zabezpieczone dodatkowo papierem i zaplombowane. Przystępując do pierwszego uruchomienia ciągnika należy sprawdzić dokładnie jego wygląd zewnętrzny, czy plomby nie zostały naruszone, i czy nie został on uszkodzony w czasie transportu, po czym można przystąpić do rozkonserwowania ciągnika, usuwając nadmiar smaru, papier, korki zabezpieczające otwory. Pierwsze uruchomienie nowego ciągnika i pierwsze próbne jazdy powinien wykonać mechanik gwarancyjny, którego zadaniem jest skontrolowanie stanu technicznego ciągnika i pouczenie użytkownika o ogólnych zasadach obsługi i eksploatacji, sposobie docierania i konieczności wymiany oleju po zakończeniu d...

więcej

Pompa wodna

Najczęściej spotykanymi usterkami w pompach wodnych są przecieki wody i wyrobienie łożysk tocznych. Pompę należy więc przed demontażem poddać próbie szczelności. W tym celu napędza się ją silnikiem elektrycznym, do przewodu ssącego doprowadza się wodę, a w przewodzie wylotowym zakłada się dławik z manometrem. Ciśnienie podawanej wody musi osiągnąć wartość nominalną. Jeżeli w tych warunkach po kilkunastu minutach pracy pompy nie nastąpią przecieki, można uważać ją za szczelną. W przypadkach stwierdzenia nieszczelności należy wymienić elementy uszczelniające pompy. Po rozebraniu pompy sprawdzamy luz w łożyskach i jeżeli jest on nadmierny, łożyska należy wymienić. Sprawdza się również średnice gniazd łożysk w kadłubie pompy...

więcej

Budowa i działanie skrzynki biegów

Różne siły uciągu i różne prędkości ruchu ciągnika przy stałej mocy silnika i stałych obrotach wału korbowego uzyskuje się przez zmianę przełożenia w mechanizmie zwanym skrzynką biegów. Zmianę przełożenia w skrzynce biegów uzyskuje się przez zazębianie ze sobą kół zębatych o różnych średnicach i różnych ilościach zębów. Przy zazębieniu ze sobą dwóch kół zębatych i o różnych średnicach i różnej liczbie zębów koło napędzane duże będzie się obracało wolniej od koła napędzającego tyle razy, ile razy liczba jego zębów jest większa od liczby zębów koła małego napędzającego. Moment obrotowy na kole zębatym napędzanym zwiększy się w stosunku do momentu na kole napędzającym tyle samo razy...

więcej

Minimalna wydajnosc

Wiadomo nam, że regulatory dwuzakresowe są wyregulowane na dwie prędkości obrotowe silnika, jedną znamionową, drugą — biegu jałowego. Przy biegu jałowym silnika pompa ma najmniejszą wydajność, utrzymywaną wyłącznie dzięki działaniu regulatora. Każdy silnik ma w swojej charakterystyce podaną określoną dla danej pompy dawkę paliwa, która powinna wystarczyć do utrzymania silnika na biegu jałowym. Przykładowo silnik ciągnika Ursus. C-325 na biegu jałowym powinien otrzymywać dawki 10 + mm3. W związku z tym przy 200 obr/min badanej pompy każda sekcja powinna mieć wydajność 10 ±2 cm3 paliwa na 1000 wtrysków. Naprawa pompy paliwowej. Niewiele części pompy paliwowej podlega naprawie, większość z nich ulega wymianie...

więcej